Cho dù ngày nay đã là thời công nghệ 4.0 thì Artglass mãi mãi vẫn là sp của tinh thần và cảm hứng sáng tạo...

Bùi chí Công - Chuyên gia kính nghệ thuật Việt Nam Kính chiếm phần lớn bề mặt kiến trúc, vì thế mà trang trí kiến...

Theo đánh giá của các chuyên gia ngành thủy tinh thế giới, thị trường Việt Nam là thị trường tiềm năng về sản xuất và tiêu...

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy về chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng do Bộ Xây dựng chỉ định (Ban...

Dường như, thủy tinh đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc trang trí nhà cửa. Từ hành lang bằng kính cho đến gạch...