DOWNLOAD
E-BROCHURE

Tư vấn của chuyên gia
CHUYÊN GIA

Artglass JSC

Artglass® là thương hiệu công ty Kính Nghệ Thuật. Artglass® còn là thương hiệu của dòng sản phẩm kính nghệ thuật trong trang trí nội, ngoại thất và kiến trúc; chuyên phục vụ các dự án và những nhu cầu chuyên nghiệp.
Artglass® là "Nghệ thuật đích thực được khích lệ từ những chuẩn tắc quốc tế".Pavoni

Pavoni® là thương hiệu bán lẻ của Artglass®; tiền thân của Pavoni® là Nhà Pha Lê (Crystal House). Pavoni® kế thừa hệ giá trị của thương hiệu Artglass®.
Pavoni® là "Sự trải nghiệm mua sắm trong không gian nghệ thuật đích thực cho những người yêu thích sản phẩm có thiết kế hấp dẫn".

© 2015 Art Glass – powered by LOFWI