DOWNLOAD
E-BROCHURE

Tư vấn của chuyên gia
CHUYÊN GIA

Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy về chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng do Bộ Xây dựng chỉ định
(Ban hành kèm theo Thông tư Quy định công tác quản lý chất lượng  sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng số11 /2009/TT-BXD ngày 18/06/2009)
 
 
TT
Tên tổ chức chứng nhận hợp quy về chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng
Tên phòng thí nghiệm
1
Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
Địa chỉ:
Số 235, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm Kiểm định vật liệu xây dựng
(VILAS 003)
2
Công ty CP Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO
Địa chỉ:
 - Trụ sở chính: Số 4, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Chi nhánh: Số 34, Đường Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng và môi trường
(LAS-XD 60)
3
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ :
- Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội
 
4
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ :
Số 97 Đường Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 
 
 Nguồn: BXD
© 2015 Art Glass – powered by LOFWI